1394/6/25
ثبت نام ویژه دوره ها در سال نو تحصیلی به همراه تخفیف

با توجه به فرارسیدن سال نو تحصیلی و در راستای ارائه خدمات ویژه به شهروندان محترم استان البرز امکان ثبت نام در دوره های این مجموعه با 30 درصد تخفیف از تاریخ 25 تا 31 شهریور ماه فراهم گردیده است، همچنین از تاریخ 1 مهر به مدت 5 روز با تخفیف 20 درصد و پس از آن از تاریخ 6 مهر به مدت 5 روز امکان ثبت نام در دوره های این مجموعه با تخفیف 10 درصد فراهم می باشد.

لازم به ذکر است که تخفیفات فوق محدود به تک دوره ها و بوده و شامل دوره های بلند مدت(پکیج ها) نمی باشد.

ضمناً همشهریان عزیز می توانند جهت سهولت ثبت نام در دوره های موجود در تقویم به آدرس http://student.mftalborz.ir/Home/AvailableCoursesمراجعه نمایند. یا فرایند ثبت نام و پیش ثبت نام را بصورت حضوری در محل مجتمع انجام دهند.

بازگشت