1393/12/11
مراسم رونمایی از سامانه اینترنتی برگزاری تست DISC

با حضور همکاران مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز؛

مراسم رونمایی از سامانه اینترنتی برگزاری تست DISC

مراسم رونمایی از سامانه اینترنتی برگزاری تست DISC با حضور همکاران مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز برگزار شد.

در این مراسم جناب آقای مهندس یعقوبی مدیر عامل مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز پس از ارائه تاریخچه ای از فعالیت های تحقیقاتی شرکت در این خصوص به معرفی ویژگی ها و بخش های مختلف گزارش تست DISC پرداختند.

مدیر عامل مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز در معرفی ویژگی های تست DISC اظهار کردند پرسشنامه و گزارش این تست بومی سازی شده و مناسب فرهنگ ایران می باشد همچنین کاملا بصورت اینترنتی برگزار می گردد به طوری که علاقمندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی ac.mppholding.com نسبت به شرکت در تست DISC اقدام نمایند و بصورت همزمان گزارش PDF تست DISC را دریافت نمایند.

مدیر عامل مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز در ادامه از آمادگی جهت عقد قرارداد با سازمان ها جهت برگزاری تست DISC و همچنین برگزاری دوره های آموزشی DISC و همچنین دوره تربیت مدرس DISC خبر داد.

بازگشت